wtorek, 5 czerwca 2018

Warszawski program „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych"

Nasza szkoła przystąpiła do pilotażowego warszawskiego programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych". Zakwalifikowani do niego zostali przedstawiciele 40 stołecznych szkół, a realizowany był w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Podstawowym celem programu było wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami, poprzez wykorzystanie ich potencjału do rozwoju uczniów i nauczycieli.
My podążaliśmy ścieżką nauki pod patronatem Centrum Nauki Kopernik.
W piątek 16 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w zajęciach w Koperniku. Uczestnicy warsztatów, pracując w kilkuosobowych grupach, poszukiwali konkretnych eksponatów i samodzielnie przeprowadzali doświadczenia. Dzięki ich twórczemu myśleniu uzupełnianie kart pracy nie stanowiło dla nich problemu, a było okazją do utrwalenia i poszerzenia wiedzy z zakresu fizyki i geografii, jak również doskonałą zabawą. Omówienie kart pracy pozwoliło uczniom na podzielenie się wnioskami i doświadczeniami.


Lekcje w Centrum Nauki Kopernik przebiegały według modelu wizyty opracowanego przez naszych nauczycieli, panią Agnieszkę Czerwińska i panią Katarzynę Kończak, na wcześniejszych warsztatach w CNK.